Giá Xe Toyota

Các mẫu xe Toyota mới nhất tại đại lý Toyota Phú Mỹ Hưng. Giá xe Toyota tốt nhất thị trường. Toyota Vios. Toyota Camry. Toyota Fortuner. Toyota Innova

Veloz Cross
Giá Xe: 648.000.000
Corolla Altis 1.8HEV
Giá Xe: 860.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Nhập khẩu
• Số tự động

Raize
Giá Xe: 527.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Vios 1.5E MT (3 túi khí)
Giá Xe: 478.000.000

• Số chỗ ngồi  5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số sàn

Vios 1.5E MT
Giá Xe: 495.000.000

• Số chỗ ngồi  5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số sàn

Vios 1.5E CVT (3 túi khí)
Giá Xe: 531.000.000

• Số chỗ ngồi  5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số tự động

Vios 1.5E CVT
Giá Xe: 550.000.000

• Số chỗ ngồi  5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số tự động

Vios 1.5G CVT
Giá Xe: 581.000.000

• Số chỗ ngồi  5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số tự động

Fortuner 2.4MT 4x2
Giá Xe: 995.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số sàn
 

Fortuner 2.4AT 4x2
Giá Xe: 1.080.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số tự động

Fortuner 2.7AT 4x2
Giá Xe: 1.154.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu
• Số tự động

Fortuner Legender 2.4AT 4x2
Giá Xe: 1.195.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe trong nước
• Số tự động

Fortuner 2.7AT 4x4
Giá Xe: 1.244.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Xăng
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu
• Số tự động

Fortuner 2.8AT 4x4
Giá Xe: 1.388.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Dầu
• Xuất xứ: Xe trong nước
• Số tự động

Fortuner Legender 2.8AT 4x4
Giá Xe: 1.426.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Dầu
• Xuất xứ: Xe trong nước
• Số tự động

Granvia
Giá Xe: 3.072.000.000

• Số chỗ ngồi: 9 chỗ 
• Kiểu dáng: MPV
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Alphard Luxury
Giá Xe: 4.240.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: MPV
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Corolla Cross 1.8G
Giá Xe: 746.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Corolla Cross 1.8V
Giá Xe: 846.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Corolla Cross 1.8HV
Giá Xe: 936.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV
• Nhiên liệu: Xăng + Điện
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động

Corolla Altis 1.8V
Giá Xe: 765.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Nhập khẩu
• Số tự động

Corolla Altis 1.8G
Giá Xe: 719.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Nhập khẩu
• Số tự động

Rush S 1.5AT
Giá Xe: 633.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Wigo 5MT
Giá Xe: 352.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Hatchback
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số sàn
 

Wigo 4AT
Giá Xe: 385.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Hatchback
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu
• Số tự động
 

Hilux 2.4L 4x2 MT
Giá Xe: 628.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Bán tải 
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số sàn
 

Hilux 2.4L 4x2 AT
Giá Xe: 674.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Bán tải 
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Hilux 2.4L 4x4 MT
Giá Xe: 799.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Bán tải 
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số sàn

Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure
Giá Xe: 913.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Bán tải 
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Innova 2.0E
Giá Xe: 750.000.000

• Số chỗ ngồi: 8 chỗ 
• Kiểu dáng: MPV 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số sàn

Innova 2.0G
Giá Xe: 865.000.000

• Số chỗ ngồi: 8 chỗ 
• Kiểu dáng: MPV 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số tự động

Innova 2.0 Venturer
Giá Xe: 879.000.000

• Số chỗ ngồi: 8 chỗ 
• Kiểu dáng: MPV 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số tự động

Innova 2.0V
Giá Xe: 989.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: MPV 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe trong nước 
• Số tự động

Land Cruiser Prado
Giá Xe: 2.548.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động 
 

Land Cruiser 300
Giá Xe: 4.060.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: SUV 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động

Avanza Premio MT
Giá Xe: 548.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: MPV
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số sàn
 

Avanza Premio AT
Giá Xe: 588.000.000

• Số chỗ ngồi: 7 chỗ 
• Kiểu dáng: MPV
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Camry 2.0G
Giá Xe: 1.050.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu
• Số tự động

Camry 2.0Q
Giá Xe: 1.167.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu
• Số tự động

Camry 2.5Q
Giá Xe: 1.349.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu
• Số tự động

Camry 2.5HV
Giá Xe: 1.441.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Sedan 
• Nhiên liệu: Xăng + Điện
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu
• Số tự động

Yaris 1.5G CVT
Giá Xe: 668.000.000

• Số chỗ ngồi: 5 chỗ 
• Kiểu dáng: Hatchback
• Nhiên liệu: Xăng 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số tự động
 

Hiace
Giá Xe: 1.176.000.000

• Số chỗ ngồi: 15 chỗ 
• Kiểu dáng: Thương mại
• Nhiên liệu: Dầu 
• Xuất xứ: Xe nhập khẩu 
• Số sàn
 

Giới thiệu
PHÒNG KINH DOANH - ĐỨC NGHĨA

Xin chào! Tôi tên ĐỨC NGHĨA phụ trách kinh doanh tại Toyota Phú Mỹ Hưng.

Là đại lý Toyota ủy quyền tại Việt Nam chuyên phân phối các loại xe Toyota.

ĐỨC NGHĨA rất vinh dự được phục vụ và hỗ trợ quý anh/chị có nhu cầu mua sắm chiếc xe Toyota cho gia đình mình!

0907999678
nghia.td@toyotaphumyhung.com.vn
0907999678